27-29.08.2018 - Ćwiczenia Ciepłownia Kawęczyn

W dniach 27-29.08.2018r. OSP Wesoła zastępem GCBA 379[W]25 brała udział w ćwiczeniach przeprowadzonych przez JRG-13 na obiekcie Ciepłowni Kawęczyn przy ul. Chełmżyńskiej. Tematami ćwiczeń były: doskonalenie umiejętości działania dowódców i strażaków podczas działań gaśniczych związanych z pożarami w zakładach przemysłowych i bazach paliw, sprawdzenie działania środków łączności oraz stanu technicznego i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek, utrzymanie ciągłego podawania środków gaśniczych, podawanie wody na duże odległości z wykorzystaniem pompy dużej wydajności i samochodu wężowego.

Po ćwiczenia strażacy mieli możliwość wjazdu na najwyższy komin w Warszawie - 300 m.

SiS biorące udział w ćwiczeniach: 313[W]26,313[W] + 313-P2, 313[W]90, 312[W]21, 379[W]25, 369[W]22.

 

FOTO: Konrad Margulski

Partnerzy