31.01.2019 - Pracowity dzień

W dniu 31.01.2019r. o godz. 07:15 zastęp GBA 379[W]22 z OSP Wesoła udał się na zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG-15. W związku z pożarem Hali przy ul. Annopol w Warszawie zastęp GBA 379[W]22 został alarmowo przedysponowany na zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG-1. W tym samym czasie na zabezpieczenie rejonu JRG-17 wyjechał GCBA 379[W]25 a na zabezpieczenie rejonu JRG-5 zastęp SCH-42 379[W]53. 

O godz. 14:52 zastep GBA 379[W]22 z zabezpieczenie JRG-1 został zadysponowany do pożaru Hali przy ul. Annopol. O godz. 17:15 do pożaru również został zadysponowany zastęp SCH-42 379[W]53 który powrócił z zabezpieczenia rejonu JRG-5. W tym dniu zastępy z pożaru i zabezpieczeń powróciły do koszar chwilę po północy.

W dniu 01.02.2019r. o godz. 08:00 SKKM m.st. Warszawy zadysponowalo zastęp GCBA 379[W]25 ponownie do ww pożaru, gdzie o godz. 13:50 zastęp został przedysponowany na zabezpieczenia rejonu JRG-15, a o godz. 17:35 zastęp z powrotem wrócił na miejsce pożaru przy ul. Annopol. Działania zastępu trwały do godz. 22:27. 

W dniu 31.01.2019r. dodatkowo zastępy będące na zabezpieczeniach rejonów JRG odnotowały 4 akcje ratowniczo-gaśnicze.

W momencie kulminacyjnym z OSP Wesoła do różnych akcji i zabezpieczeń wyjechały cztery zastępy ( dodatkowo do akcji przy innym zdarzeniu został zadysponowany z koszar GCBA 379[W]26). Udział w zastępach wzięło 17 ratowników.

 

 

FOTO: Mikołaj Stosio, Rafał Strzelec, Konrad Wojtczak

Partnerzy