16.02.2019 - Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

W dniu 16.02.2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej przy ul. 1 Praskiego Pułku WP 31 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia, gdzie została podsumowana działalność OSP za rok 2018 oraz został przedstawiony plan działalności na rok 2019. Walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Wesoła za rok sprawozdawczy. Prowadzącym zebranie był Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Warszawie dh Marek Dyka.

W zebranu dodatkowo udzial wzięli zaproszeni goście:

Członek Zarządu Głównego ZOSP RP - dh Zbigniew Kaliszyk,
Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy z up Dowódca JRG-13 - mł. bryg. Robert Okliński,
Dowódca JRG-8 - mł. bryg. Roman Krzywiec,
Dowódca JRG-12 - bryg. Piotr Gugała,
Zastępca Dowódcy JRG-13 - asp. sztab. Grzegorz Trzeciak,
Zastępca Dowódcy JRG-12 - mł. bryg. Piotr Rutkowski,
Komendant Powiatowy PSP w Otwocku - st. bryg. Mariusz Zabrocki,
Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie - st. bryg. Piotr Piątkowski,
Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim - st. bryg. Andrzej Wieteska.
 

FOTO: Mikołaj Stosio

 

Partnerzy