17.09.2019 - Ćwiczenia Urząd Dzielnicy

W dniu 17.09.2019 zastęp GCBA 379[W]25 z OSP Wesoła brał udział w ćwiczeniach na budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy wspólnie z JRG-12 i JRG-13. Temat ćwiczeń: Pożar w budynku użyteczności publicznej zakwalifikowanym jako ZLI i ZLIII. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności działania dowódców i strażaków podczas działąń gaśniczych związanych z pożarami w budynkach użyteczności publicznej, zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów w budynkach użyteczności publicznej oraz rozpoznanie zagrożeń występujących w takich obiektach, sprawdzenie działania środków łączności oraz stanu technicznego i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek, utrzymanie ciągłości podawania środków gaśniczych, przeszukiwanie pomieszczeń, udzielenie KPP i wdrażanie procedur medycznych, doskonalenie współdziałania PSP - OSP, doskonalenie współdziałania oraz asekuracji w działaniach ratowniczych, dokonanie sprawdzenia czasów dojazdu dysponowanych sił i środków.

 

FOTO: Grzegorz Wawrzyniak

Partnerzy