27-29.01.2020 - Ćwiczenia Leroy Merlin

W dniach 27 - 29.01.2020 zastęp GBA 379[W]22 z OSP Wesoła wspólnie z JRG-13, JRG-12 i JRG-8 brał udział w ćwiczeniach na budynku Hali usługowo - handlowo-wystawienniczej z garażem podziemnym otwartym i częścią biurową użytkowanej przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. przy ul. Marsa 56C w Warszawie. Temat ćwiczeń: Pożar w budynku wielko powierzchniowym. Celem szkolenia było zapoznanie z topografią obiektu oraz organizacją sklepu pod kątem ochrony ppoż., doskonalenie umiejętności działania dowódców i strażaków podczas działąń gaśniczych związanych z pożarami w budynkach użyteczności publicznej, zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów w budynkach użyteczności publicznej oraz rozpoznanie zagrożeń występujących w takich obiektach, sprawdzenie działania środków łączności oraz stanu technicznego i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek, utrzymanie ciągłości podawania środków gaśniczych, przeszukiwanie pomieszczeń, udzielenie KPP i wdrażanie procedur medycznych, doskonalenie współdziałania PSP - OSP, doskonalenie współdziałania oraz asekuracji w działaniach ratowniczych, dokonanie sprawdzenia czasów dojazdu dysponowanych sił i środków.

 

FOTO: Grzegorz Wawrzyniak

Partnerzy