23.08.2020 - Ćwiczenia z ratownictwa technicznego

W dniu 23.08.2020 na terenie OSP Wesoła odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. W ćwiczeniach brali udział zarówno członkowie JOT, jak również kandydaci. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami hydraulicznymi oraz sprzętem służącym do stabilizacji pojazdów. Nasi druhowie przeprowadzili również technikę i taktykę postępowania w przypadku realnego zdarzenia drogowego. Podczas ćwiczeń omówiono współczesną budowę pojazdów, bezpieczeństwo ratowników i poszkodowanych, stabilizację pojazdu oraz pierwszy dostęp, technikę usuwania szyb, dostęp do poszkodowanego i kolejno uruchomienie i ewakuacja z pojazdu. Szczególną uwagę zwrócono na ratownictwo medyczne i doskonalenie umiejętności działania dowódców i strażaków.

 

  

Tekst i foto: Aleksandra Kulak

Partnerzy