10.07.2021 - Złamane drzewo

 

W dniu 10.07.2021r. zastęp GCBA 379[W]25 z OSP Wesoła w trakcie zabezpieczenia rejonu operacyjnego JRG-12 został zadysponowany do wiatrołomu przy ul. Mirtowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że wskutek silnych wiatrów drzewo z uszkodzonym systemem korzeniowym przewróciło się na ogrodzenie posesji oraz utrudniało ruch na leśnej ścieżce stanowiąc zagrożenie dla osób postronnych. Działania zastępu polegały na usunięciu drzewa przy pomocy sprzętu spalinowego. Po zakończeniu działań zastęp powrócił do koszar.

 

Tekst: Kacper Pasternak

Foto: Kacper Pasternak

 

Partnerzy