20.03.2022 - Zebranie sprawozdawcze za rok 2021

New W dniu 20.03.2022 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej przy ul. 1 Praskiego Pułku WP 31 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia, gdzie została podsumowana działalność OSP za rok 2021 oraz został przedstawiony plan działalności na rok 2022. Walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Wesoła za rok sprawozdawczy. Prowadzącym zebranie był Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Warszawie dh Marek Dyka.

Swoje sprawozdania z działalności OSP przestawili:

Prezes OSP Wesoła - dh Andrzej Kleczkowski,
Naczelnik OSP Wesoła - dh Tomasz Śniegocki,
Skarbnik OSP Wesoła - dh Konrad Margulski.

W trakcie zebrania p.o. Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy bryg. Roman Krzywiec podziękował druhom za zaangażowanie i wzorową współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy, życząc dalszych sukcesów na kolejne lata działalności.

W trakcie spotkania wzięli udział strażacy naszej jednostki, funkcjonariusze PSP wraz z zastępcą JRG 13 st. kpt. Adamem Strąkiem oraz zaproszeni goście.

Zebranie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

 

FOTO/TEKST: Arkadiusz Malik

 

Partnerzy