Punkt AlarmowyPUNKT ALARMOWY OSP WESOŁA

Od roku 2003 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej funkcjonuje Całodobowy Punkt Alarmowy.
Zadaniem punktu jest alarmowanie ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
utrzymywanie stałej łączności z innymi podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczgo oraz
przyjmowanie informacji o zdarzeniach w najbliższym sąsiedztwie strażnicy.
Obsadę punktu stanowi służba dyżurna Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Wesoła.
Numer całodobowego telefonu alarmowego OSP WESOŁA 22 773 90 08.
Całodobowy Punkt Alarmowy nieprzerwanie służy mieszkańcom Wesołej zarówno w przypadkach gdy zagrożone
jest ludzkie życie jak i w innych sprawach dotyczących lokalnej społeczności.
Dyżurni P.A. każdego dnia odbierają telefony służąc radą i pomocą. Bardzo istotną funkcją jest
utrzymywanie stałej łączności z Państwową Strażą Pożarną umożliwiający bieżące przekazywanie informacji
o ilości ratowników mogących w danej chwili przystąpić do akcji ratowniczych na terenie m.st. Warszawy.


SŁUŻBA DYŻURNA JOT

Od 2003 roku strażacy wchodzący w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej w Wesołej pełnią całodobowe dyżury
w strażnicy. Służba dyżurna umożliwia szybkie i sprawne podejmowanie działań ratowniczych niezależnie od pory dnia.
Z roku na rok stan osobowy służby jest podnoszony, znacząco wpływając na gotowość bojową jednostki.
W chwili obecnej w skład służby wchodzi:
- Kierowca-ratownik – pełniący funkcję Dyżurnego Punktu Alarmowego
- Dowódca Sekcji OSP – dowódca zastępu pierwszo wyjazdowego
- 2 strażaków ratowników
Służba dyżurna odpowiedzialna jest za alarmowanie innych strażaków, bieżącą konserwację sprzętu.
Sprawuje również opiekę nad terenem oraz budynkiem strażnicy. Obecność służby dyżurnej zwiększa dostępność
strażnicy OSP Wesoła dla mieszkańców naszej dzielnicy. O każdej porze można zwrócić się do ratowników
z prośbą o pomoc czy chcąc zapoznać się z naszym wyposażeniem.