Ratownicy


Decyzją Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej
dane personalne ratowników zostały zastrzeżone.Ratownicy uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych:
stan na dzień 19.10.2023 r. - 45