Statystyka

Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Wesoła

*Jeśli posiadasz informacje, które powinny być umieszczone na naszej stronie to napisz: ospwesola@op.pl

2019 - Stan na dzień 07.11.2019r. godz. 08:00

Akcje:

 • 108 x POŻAR (P)
 • – 102 x pożar w rejonie
 • – 6 x pożar poza rejonem
 • 299 x MIEJSCOWE ZAGROŻENIE (MZ)
 • ∗ w rejonie
 • – 19 x wypadek
 • – 20 x podtopienia
 • – 54 x wiatrołomy
 • – 198 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 • – 0 x zabezpieczenie - MZ
 • ∗ poza rejonem
 • – 2 x wypadek
 • – 0 x podtopienia
 • – 4 x wiatrołomy
 • – 3 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 • – 0 x zabezpieczenie - MZ
 • 24 x ALARM FAŁSZYWY (AF)
 • – 24 x alarm fałszywy w rejonie
 • – 0 x alarm fałszywy poza rejonem
 • 431 - razem

Inne:

 • 6 x ćwiczenia z PSP
 • 194 x zabezpieczenie JRG
 • – 28 x zabezpieczenie JRG - 1
 • – 6 x zabezpieczenie JRG - 2
 • – 0 x zabezpieczenie JRG - 3
 • – 0 x zabezpieczenie JRG - 4
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 5
 • – 16 x zabezpieczenie JRG - 6
 • – 6 x zabezpieczenie JRG - 7
 • – 12 x zabezpieczenie JRG - 8
 • – 0 x zabezpieczenie JRG - 9
 • – 7 x zabezpieczenie JRG - 10
 • – 7 x zabezpieczenie JRG - 11
 • – 4 x zabezpieczenie JRG - 12
 • – 66 x zabezpieczenie JRG - 13
 • – 17 x zabezpieczenie JRG - 14
 • – 16 x zabezpieczenie JRG - 15
 • – 3 x zabezpieczenie JRG - 16
 • – 6 x zabezpieczenie JRG - 17
 • 3 x dyspozycje Urzędu m.st. Warszawy
 • 0 x kontrola gotowości operacyjnej
 • 8 x ćwiczenia własne
 • 2 x popularyzacja ochrony ppoż.
 • 214 - razem
 •  
2018 - Stan na dzień 31.12.2018r. godz. 23:59

Akcje:

 • 87 x POŻAR (P)
 • – 83 x pożar w rejonie
 • – 4 x pożar poza rejonem
 • 147 x MIEJSCOWE ZAGROŻENIE (MZ)
 • ∗ w rejonie
 • – 11 x wypadek
 • – 9 x podtopienia
 • – 39 x wiatrołomy
 • – 84 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 • – 1 x zabezpieczenie - MZ
 • ∗ poza rejonem
 • – 3 x wypadek
 • – 0 x podtopienia
 • – 0 x wiatrołomy
 • – 0 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 • – 0 x zabezpieczenie - MZ
 • 30 x ALARM FAŁSZYWY (AF)
 • – 30 x alarm fałszywy w rejonie
 • – 0 x alarm fałszywy poza rejonem
 • 264- razem

Inne:

 • 12 x ćwiczenia z PSP
 • 192 x zabezpieczenie JRG
 • – 23 x zabezpieczenie JRG - 1
 • – 4 x zabezpieczenie JRG - 2
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 3
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 4
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 5
 • – 11 x zabezpieczenie JRG - 6
 • – 3 x zabezpieczenie JRG - 7
 • – 13 x zabezpieczenie JRG - 8
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 9
 • – 14 x zabezpieczenie JRG - 10
 • – 13 x zabezpieczenie JRG - 11
 • – 9 x zabezpieczenie JRG - 12
 • – 55 x zabezpieczenie JRG - 13
 • – 27 x zabezpieczenie JRG - 14
 • – 11 x zabezpieczenie JRG - 15
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 16
 • – 5 x zabezpieczenie JRG - 17
 • 10 x dyspozycje Urzędu m.st. Warszawy
 • 1 x kontrola gotowości operacyjnej
 • 16 x ćwiczenia własne
 • 5 x popularyzacja ochrony ppoż.
 • 235 - razem
 •  
2017 - Stan na dzień 31.12.2017r. godz. 23:59

Akcje:

 • 56 x POŻAR (P)
 • – 53 x pożar w rejonie
 • – 3 x pożar poza rejonem
 • 181 x MIEJSCOWE ZAGROŻENIE (MZ)
 • ∗ w rejonie
 • – 16 x wypadek
 • – 16 x podtopienia
 • – 71 x wiatrołomy
 • – 58 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 • – 6 x zabezpieczenie - MZ
 • ∗ poza rejonem
 • – 3 x wypadek
 • – 0 x podtopienia
 • – 9 x wiatrołomy
 • – 2 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 • – 0 x zabezpieczenie - MZ
 • 25 x ALARM FAŁSZYWY (AF)
 • – 25 x alarm fałszywy w rejonie
 • – 0 x alarm fałszywy poza rejonem
 • 262 - razem

Inne:

 • 19 x ćwiczenia z PSP
 • 173 x zabezpieczenie JRG
 • – 6 x zabezpieczenie JRG - 1
 • – 0 x zabezpieczenie JRG - 2
 • – 2 x zabezpieczenie JRG - 3
 • – 0 x zabezpieczenie JRG - 4
 • – 11 x zabezpieczenie JRG - 5
 • – 1 x zabezpieczenie JRG - 6
 • – 5 x zabezpieczenie JRG - 7
 • – 7 x zabezpieczenie JRG - 8
 • – 4 x zabezpieczenie JRG - 9
 • – 14 x zabezpieczenie JRG - 10
 • – 5 x zabezpieczenie JRG - 11
 • – 12 x zabezpieczenie JRG - 12
 • – 52 x zabezpieczenie JRG - 13
 •  – 3 x uzupełnienie obsady JRG - 13
 • – 22 x zabezpieczenie JRG - 14
 • – 21 x zabezpieczenie JRG - 15
 • – 2 x zabezpieczenie JRG - 16
 • – 8 x zabezpieczenie JRG - 17
 • – 1 x zabezpieczenie KP PSP Legionowo
 • 2 x kontrola gotowości operacyjnej
 • 33 x ćwiczenia własne
 • 2 x popularyzacja ochrony ppoż.
 • 228 - razem

2016 - Stan na dzień 31.12.2016r. godz. 23:59

Akcje:

 • 84 x POŻAR (P)
 •     – 82 x pożar w rejonie
 •     – 2 x pożar poza rejonem
 • 270 x MIEJSCOWE ZAGROŻENIE (MZ)
 •     ∗ w rejonie
 •     – 8 x wypadek
 •     – 8 x podtopienia
 •     – 152 x wiatrołomy
 •     – 89 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 •     – 6 x zabezpieczenie - MZ
 •     ∗ poza rejonem
 •     – 1 x wypadek
 •     – 0 x podtopienia
 •     – 6 x wiatrołomy
 •     – 0 x inne (pomoc policji, pogotowiu, owady, inne)
 •     – 0 x zabezpieczenie - MZ
 • 19 x ALARM FAŁSZYWY (AF)
 •     – 19 x alarm fałszywy w rejonie
 •     – 0 x alarm fałszywy poza rejonem
 • 373 - razem

Inne:

 • 21 x ćwiczenia z PSP
 • 123 x zabezpieczenie JRG
 •     – 15 x zabezpieczenie JRG - 1
 •     – 0 x zabezpieczenie JRG - 2
 •     – 12 x zabezpieczenie JRG - 3
 •     – 6 x zabezpieczenie JRG - 4
 •     – 16 x zabezpieczenie JRG - 5
 •     – 8 x zabezpieczenie JRG - 6
 •     – 0 x zabezpieczenie JRG - 7
 •     – 12 x zabezpieczenie JRG - 8
 •     – 4 x zabezpieczenie JRG - 9
 •     – 3 x zabezpieczenie JRG - 10
 •     – 1 x zabezpieczenie JRG - 11
 •     – 7 x zabezpieczenie JRG - 12
 •     – 13 x zabezpieczenie JRG - 13
 •     – 4 x zabezpieczenie JRG - 14
 •     – 20 x zabezpieczenie JRG - 15
 •     – 0 x zabezpieczenie JRG - 16
 •     – 2 x zabezpieczenie JRG - 17
 • 2 x kontrola gotowości operacyjnej
 • 16 x ćwiczenia własne
 • 0 x popularyzacja ochrony ppoż.
 • 162 - razem
 

AKCJE RATOWNICZO - GAŚNICZE W LATACH UBIEGŁYCH:

 • 2018 - 264
 • 2017 - 262
 • 2016 - 373
 • 2015 - 316
 • 2014 - 325
 • 2013 - 338
 • 2012 - 188
 • 2011 - 271
 • 2010 - 312
 • 2009 - 311
 • 2008 - 171
 • 2007 - 156
 • 2006 - 125