Członkowie


Decyzją Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej
dane personalne strażaków zostały zastrzeżone.

Stan osobowy członków honorowych stowarzyszenia OSP Wesoła:
na dzień 19.10.2023 r. - 2


Stan osobowy członków wspierających stowarzyszenia OSP Wesoła:
na dzień 19.10.2023 r. - 7


Stan osobowy członków zwyczajnych stowarzyszenia OSP Wesoła:
na dzień 19.10.2023 r. - 108