Zamówienia Publiczne

ZAKUP I DOSTARCZENIE LEKKIEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO
Z NAPĘDEM MIEJSKIM 4x2 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WESOŁEJ


WEJŚCIE NA PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ PZP

New
ZAKUP I DOSTARCZENIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Z NAPĘDEM MIEJSKIM 4x2 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WESOŁEJ


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU