Zarząd OSP


Skład Zarządu OSP Wesoła
 
dh Andrzej Kleczkowski - Prezes
dh Tomasz Śniegocki - Wiceprezes Naczelnik
dh Wiesław Kowalczyk - Wiceprezes
dh Grzegorz Wawrzyniak - Skarbnik
dh Maciej Kalinowski - Sekretarz
 
Skład Komisji Rewizyjnej
 
dh Michał Rejnus - Przewodniczący
dh Wiesław Kołodziejski - Sekretarz
dh Stanisław Wieczorek - Członek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy